Events de novembre

per mossenXavier 06-11-2019

8 de novembre – 21,00h – Comença l’ALPHA joves a Jorba.
14 de novembre – 20,00h – Missa funeral per tots els difunts de la parròquia.
14 de novembre – 20,30h – Pregària pels malalts i reunió de visitadors de malalts.
15 de desembre – 21,00h – Arribada de les relíquies de Santa Bernadeta a les Carmelites.
19 de novembre – 20,30h – Consell de Pastoral
21 de novembre – 18,45h – Recés d’homes
23 de novembre – 17,00h – Vida Creixent
23 de novembre – 17,30h – Grup de Visió
29 de novembre – 20,00h – Cerimònia acolitat Lluis Vidal.
30 de novembre – 20,00h – Missa Familiar.