BAPTISMES:

 

Baptisme d’infants:

Les celebracions seran presidides per un sacerdot de la parròquia. En cas que les famílies dels que bategen vulguin que vingui un sacerdot familiar o amic hauran de comunicar-ho al despatx.

Les famílies que no resideixin en la demarcació parroquial han de demanar en les seves parròquies un vistiplau del rector corresponent.

Els pares dels nens que han de ser batejats han de venir al Despatx Parroquial on ompliran una fitxa amb les dades. Així mateix rebran una catequesi pre-bautismal que té lloc el primer dimarts de cada mes a les 9 del vespre.

Una vegada celebrat el Baptisme aquest quedarà registrat en l’arxiu parroquial (Despatx Interparroquial d’Igualada, carrer Roca 3).

 

Baptisme de nens a partir de 7 anys i d’adults:

A partir de l’ús de raó (7 anys), l’administració del baptisme no pot fer-se segons el ritu dels nens (que són batejats en la fe de l’Església que professen els pares), sinó que ja cal comptar amb la voluntat explícita i la preparació oportuna del candidat. Fins als 12 anys, els nens i nenes han de seguir la preparació de la catequesi de forma similar a la preparació de la primera comunió.

A partir d’aquesta edat, cal fer una preparació personalitzada durant un cert temps. És necessari parlar amb el rector de la parròquia per establir el pla de preparació. Els adults han de seguir el camí d’iniciació cristiana previst per l’Església diocesana, i el seu bateig està reservat al bisbe (que pot delegar en un sacerdot).

Al moment del bateig, els adults reben també els sagraments de la confirmació i la primera comunió.

 

PRIMERA COMUNIÓ:

L’Eucaristia és el centre de la vida cristiana, el sagrament de sagraments, i la plenitud de la Iniciació Cristiana. Rebre la Primera Comunió significa entrar en la vida cristiana adulta, i participar com a cristians madurs i responsables en la vida de l’Església. Per això la preparació ha de ser més atenta i la participació més conscient.

Al setembre tenen lloc les inscripcions per a la catequesi de la Primera Comunió, que comença quan els infants fan com a mínim 2n. de primària. Els que ja estaven apuntats al primer curs han que apuntar-se al segon, i ja se’ls donarà la data de les misses de la Primera Comunió (que habitualment tenen lloc el maig o el juny, a les  6 de la tarda de dissabte o a la 1 del migdia de diumenge).

També un adult pot rebre la Primera Comunió a qualsevol edat, amb una mínima preparació

 

CONFIRMACIÓ:

De tots els sagraments, el sagrament de la confirmació imprimeix caràcter, i per ell els batejats, avançant pel camí de la iniciació cristiana, són enfortits amb el do de l’Esperit Sant i són vinculats més perfectament a l’Església. El sagrament de la confirmació els atorga el ser millors testimonis, de paraula i d’obra, de la presència de Crist al món (cf. CIC c. 879).

En el cas més habitual d’aquells que van rebre el baptisme de nens, el sagrament de la confirmació ho administra el bisbe quan fan segon d’ESO. Normalment a la nostra parròquia es fa en dues tandes, al mes de maig.

Habitualment la parròquia oferim cursos de formació per a joves, a partir de 1r. d’ESO, per rebre el sagrament de la confirmació.

També un adult pot demanar rebre la Confirmació a qualsevol edat, amb una mínima preparació.

 

MATRIMONI:

L’íntima comunitat conjugal de vida i amor s’estableix sobre l’aliança dels cònjuges, és a dir, sobre el seu consentiment personal i irrevocable. Així, de l’acte humà pel qual els esposos es donen i es reben mútuament, neix, àdhuc davant la societat, una institució confirmada per la llei divina (…). La institució del matrimoni i l’amor conjugal estan ordenats per si mateixos a la procreació i a l’educació de la prole (…) D’aquesta manera, el marit i la dona, que pel pacte conjugal ja no són dos, sinó una sola carn (Mt 19,6), amb la unió íntima de les seves persones i activitats s’ajuden i se sostenen mútuament, adquireixen consciència de la seva unitat i l’aconsegueixen cada vegada més plenament. Aquesta íntima unió, com a mutu lliurament de dues persones, el mateix que el bé dels fills, exigeixen plena fidelitat conjugal i urgeixen la seva indissoluble unitat (Concili Vaticà II).

Per preparar els documents pel Matrimoni Canònic i Civil dirigir-se a:

 

DESPATX PARROQUIAL D’IGUALADA:

C/ Roca, 3 -08700 IGUALADA

Tel.93 805 08 13

despatx-inter-igualada@bisbatvic.com

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13’30 h.; dimarts i dijous, de 17’30 a 20’00 h. Agost tancat per vacances.

Cal, en condicions habituals, certificat de Baptisme complert (compulsat si és de fora de la diòcesi), partida de naixement civil, estat de vida o certificat de solteria civil i fotocòpia del DNI.

Si la boda s’ha de celebrar a la parròquia de la Sagrada Família, venir al Despatx Parroquial a demanar hora.

El curset prematrimonial se celebra a la parròquia, durant una tarda de dissabte (hi ha diverses dates per triar).