La parròquia de la Sagrada Família vol estar prop dels malalts i les persones grans que no poden sortir de casa. I ho fa a través del rector, del grup de visitadors i de tota la comunitat. Tots estem cridats a intensificar aquesta relació amb les persones que pateixen, el grup de visitadors vol ser més que res l’animador i coordinador d’aquesta pastoral, per això està obert a la participació de tothom.

 

Visites als malalts

Tots els malalts o persones grans amb dificultat que ho desitgin, poden demanar la visita del Mossèn o dels visitadors de la parròquia. Aquest servei ofereix una estona de companyia al malalt a través d’una relació senzilla i atenta i un acompanyament humà i espiritual, ja sigui a persones creients o no. Ho podeu demanar amb tota llibertat.

 

La Comunió als malalts

La parròquia ofereix també el servei de portar la Comunió al propi domicili, el diumenge o un altre dia de la setmana, a totes les persones que no poden assistir a les celebracions. És una manera de participar activament en l’Eucaristia encara que ja se segueixi la missa per la televisió i al mateix temps una oportunitat per continuar mantenint viva la relació amb la comunitat parroquial.

 

Participació en els altres sagraments

La Unció dels Malalts és el sagrament específic de la malaltia i també de les persones grans afeblides per la vellesa. Amb aquest sagrament la persona malalta és ajudada en la seva salut, confortada per la confiança amb Déu i enfortida contra l’angoixa del sofriment. No convé deixar aquest sagrament per al últim moment. Com també el sagrament de la Reconciliació que ajuda al malalt a experimentar de manera singular la misericòrdia de Déu.

 

Presència a les residències i centres sanitaris

Des de la parròquia  ens fem presents de manera habitual a les residències o centres de dia de la nostra demarcació, actualment la residencia Igualada i al Centre de Dia de Montserrat. Cada setmana se’ls hi fa arribar la comunió, a algunes persones se’ls acompanya a missa i de tant en tant s’hi celebra l’eucaristia.  Als altres centres sanitaris que ja tenen assignat el seu servei religiós, si algú ho desitja, també ens hi fem presents a través del grup de visitadors.

 

Campanyes de formació i sensibilització

La parròquia participa activament en la celebració de la Pasqua del Malalt i en les celebracions comunitàries de la Unció dels Malalts. També en les trobades de Pastoral de la Salut i en la formació específica que organitza la Delegació. La parròquia també prega pels malalts, ho fa durant les celebracions, i d’una manera especial el segon dijous de cada mes després de la missa vespertina a la capella del santíssim. És una estona de pregària oberta a tothom.

 

Estàs malalt?. Posa’t en contacte amb la Parròquia!.